top of page
shutterstock_402762001.jpg

ONZE VISIE

Een jaartje spelen bij het Kwasteeltje…

is een ontdekkingsreis naar de kunstenaar in ieder kind.


’t Kwasteeltje is een kleuteracademie waar er doelgericht gewerkt wordt naar de zelfontplooiing van het kind. In onze klaslokalen zetten kleuters van 4 tot 6 jaar hun eerste voetstappen in de wereld van kunsteducatie. We vertrekken vanuit de denk- en leefwereld van het kind. We creëren een open, dynamische en creatieve ontmoetingsplaats waar elke kleuter een plekje verdient en vindt.

 

Een open ontmoetingsplaats…

…voor elk kind dat zich wilt verdiepen. Met ons uitgebreid aanbod willen we tegemoetkomen aan de diversiteit van de omgeving. De verschillende muzische vormen die wij aanbieden zijn; beeld, circustechnieken, theater, muziek, techniek, yoga, bewegingstheater, dans, audiovisuele-, en textiele werkvormen. Ook bieden we kleuters de mogelijkheid dicht bij huis deze talenten te ontdekken en ontwikkelen in onze wijkafdelingen.


Verder willen we onze academie openstellen voor kleuters die, om welke reden dan ook, minder ontwikkelingskansen hebben. We streven naar een klimaat van geborgenheid en rust, waar iedereen zich veilig voelt om het onderste uit de kan te halen.   Ouderbetrokkenheid vinden zowel de kleuters als de leerkrachten heel belangrijk.  Daarom organiseren we 2  keer per jaar een toonmoment en waarderen we de spontane bezoekjes van de ouders.

 

Een dynamische ontmoetingsplaats…

…waar ontdekken en ontwikkelen van je eigen talenten, creativiteit en vaardigheden centraal staan. Vandaar dat de klassen beperkt worden met groepjes van hoogstens 10 kleuters zodanig dat de leerkracht de begeleiding niet enkel klassikaal maar ook zo individueel mogelijk kan laten verlopen. Dit wil zeggen dat we er naar streven om elke kleuter als individu, maar ook in groep, te benaderen.
De leerkrachten bieden de kleuters technieken en inzicht aan, hierdoor stimuleren ze de persoonlijke uitvoering en gaan deze versterken. Hierbij is de weg belangrijker dan het resultaat. We trachten vooreerst een positief zelfbeeld (zelfvertrouwen) en een kritische kijk op zichzelf en anderen op te bouwen.

Een creatieve ontmoetingsplaats…

…waar de kleuters zich onbevreesd durven uiten. Vindingrijkheid, fantasie, improvisatie, diversiteit, nieuwsgierigheid,… bij ons kent creativiteit geen grenzen. Onze leerkrachten prikkelen en moedigen aan zodat de kinderen zich ten volle kunnen ontplooien. Liefst zo vroeg mogelijk, zodat elk individu zich op latere leeftijd onbevreesd blijft uiten, op eender welk gebied.  Dit is een groeiproces dat uiteraard niet bij de leeftijd van 6 jaar wordt stopgezet. De academie voor beeldende kunsten is een prachtige voortzetting van dit educatief welzijn.

bottom of page